Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 30 maja 2022 r.