Wezwanie dla osób podlegających obowiązkowi kwalifikacji wojskowej

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 23 marca 2023 r.