VAT-11 (6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

Wzory

VAT-11 (6)

Wzór aktualny
Wersja od: 1 lipca 2020 r.