Uproszczona procedura zobowiązująca pracowników do przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 marca 2020 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.