Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 26 stycznia 2023 r.