Upoważnienie dla użytkownika indywidualnego do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych - OpenLEX

Upoważnienie dla użytkownika indywidualnego do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 17 stycznia 2020 r. do: 23 marca 2023 r.