Upoważnienie dla kierownika OPS do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych, w tym do wydawania w tych sprawach... - OpenLEX

Upoważnienie dla kierownika OPS do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń.

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.