UPL-1 (6) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - OpenLEX

UPL-1 (6) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wzory

UPL-1 (6)

Wzór aktualny
Wersja od: 16 marca 2018 r.