Umowa franchisingu zawarta na czas określony - usługi gastronomiczne, prawo do używania firmy, znaków towarowych, zapis na sąd polubowny

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 23 czerwca 2015 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.