Układ przekazywanych wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 6 lutego 2020 r.