Ugoda w sprawie wzajemnych roszczeń banku i kredytobiorcy dotyczących kredytu walutowego (frankowego)

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 8 marca 2021 r.