Świadectwo zdrowia, w które jest zaopatrzona przesyłka nasienia psów przywożonego z państw trzecich na terytorium rzeczypospolitej polskiej/ Health certificate in which it is provided consigment of dog semen imported from third countries to the territory of republic of poland

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 20 grudnia 2022 r.