Struktura i zasady budowy plików w formacie XML

Wzory
Wzór nieaktualny
do: 12 lipca 2018 r.