Stałe upoważnienie do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o KAS

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 26 stycznia 2023 r.