Sprawozdanie z realizacji obowiązku rozpowszechniania audycji informujących o możliwości i zasadach przekazywania 1% podatku... - OpenLEX

Sprawozdanie z realizacji obowiązku rozpowszechniania audycji informujących o możliwości i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 lipca 2017 r.