Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych - OpenLEX

Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 24 czerwca 2006 r. do: 30 grudnia 2019 r.