Sprawozdanie kwartalne z realizacji obowiązku rozpowszechniania audycji informujących o nieodpłatnej działalności pożytku... - OpenLEX

Sprawozdanie kwartalne z realizacji obowiązku rozpowszechniania audycji informujących o nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 lipca 2017 r.