SD-Z2 (6) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Wzory

SD-Z2 (6)

Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.