SD-2 (5) Deklaracja o wysokości pobranego i wypłaconego przez płatnika podatku

Wzory

SD-2 (5)

Wzór nieaktualny
Wersja od: 30 stycznia 2013 r. do: 31 grudnia 2015 r.