RZ/W/2 Wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL składany w banku krajowym, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub w placówce operatora wyznaczonego

Wzory

RZ/W/2

Wzór aktualny
Wersja od: 2 listopada 2023 r.