Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - OpenLEX

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 2 czerwca 1996 r. do: 31 grudnia 2016 r.