Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - OpenLEX

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 2 czerwca 1996 r. do: 31 grudnia 2016 r.