Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnienie programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T lub rozsiewczego satelitarnego

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 21 kwietnia 2020 r.