Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 21 kwietnia 2020 r.