Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzane przez marszałka województwa

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 20 czerwca 2012 r. do: 29 czerwca 2016 r.