Rejestr instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 5 marca 2008 r.