Rb-Z-PPP Sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego

Wzory

Rb-Z-PPP

Wzór nieaktualny
Wersja od: 26 września 2019 r. do: 10 września 2020 r.