R2/W/1 Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składany w organie gminy

Wzory

R2/W/1

Wzór aktualny
Wersja od: 2 listopada 2023 r.