Protokół szacowania ostatecznego przeprowadzonego w wyniku wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 27 kwietnia 2019 r.