Protokół głosowania w obwodzie na kandydata na senatora

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 sierpnia 2011 r. do: 19 lipca 2015 r.