Pozew o rozwiązanie umowy i zapłatę (art. 357(1) k.c.) - OpenLEX

Pozew o rozwiązanie umowy i zapłatę (art. 357(1) k.c.)

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 27 kwietnia 2015 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.