Pouczenie o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 4 lipca 2014 r. do: 30 czerwca 2015 r.