Pouczenie o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 15 maja 2016 r.