Pouczenie o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 lipca 2015 r. do: 14 kwietnia 2016 r.