Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym - OpenLEX

Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 5 października 2020 r.