Potwierdzenie usunięcia zamknięć urzędowych

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 31 grudnia 2021 r.