Potwierdzenie odbioru weksli

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 10 kwietnia 2020 r.