Poświadczenie odbioru zawierające elementy danych

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 3 listopada 2019 r.