Poświadczenie bezpieczeństwa wydawane przez służby, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy z 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 17 lutego 2015 r.