Poświadczenie bezpieczeństwa wydawane przez ABW, SKW albo pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 2 stycznia 2011 r. do: 16 lutego 2015 r.