Postanowienie o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego w związku z przeniesieniem obwinionego

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.