Postanowienie o rozpatrzeniu zażalenia/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 13 kwietnia 2014 r. do: 30 września 2021 r.