Plan przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 lipca 2019 r. do: 31 grudnia 2023 r.