PL/UKR Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca... - OpenLEX

PL/UKR Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683 i 684) składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 6 kwietnia 2022 r. do: 18 lipca 2022 r.