PIT-RB/PIT-RBS (2) Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w roku podatkowym

Wzory

PIT-RB/PIT-RBS (2)

Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.