PIT/O (28) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

Wzory

PIT/O (28)

Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.