PIT/IP (4) Informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Wzory

PIT/IP (4)

Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.