PIT-DZ (2) Informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ w roku podatkowym

Wzory

PIT-DZ (2)

Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.