PIT-2K (8) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Wzory

PIT-2K (8)

Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.