PIT-2 (6) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - OpenLEX

Nowość PIT-2 (6) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wzory

PIT-2 (6)

Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 stycznia 2020 r. do: 31 grudnia 2021 r.